Så skiftede vi årstal, og her vil det være naturligt at sætte sig og kigge, på året der gik. Hvad gik godt, og hvad kan der arbejdes mere med fremadrettet.

Når man skal kigge indad, kan det være en god idé at inddrage sine medarbejdere. Medarbejdere bruger mange timer af sit liv på et arbejde og vil rigtig gerne inddrages i dagligdagen. Nogle gange har lederne en anden opfattelse af, hvad der bør optimeres end medarbejderne har. Det er ikke altid man på en travl arbejdsplads får snakket om de her ting, og der er det en god ide hvert år lige efter nytår – som en tradition – at planlægge et møde ud fra f.eks. spørgeskemaer inddelt i områder. Her kan man snakke om, hvad der skal være af fokusområder.

Brug 2-3 mdr. på et fokusområde. Bruger man mindre, når det ikke at rodfæste sig. Det vil være naturligt at tage medicinering op som et fokusområde. Hvis man kigger på statistikker fra Dansk Patientsikkerhed, vil man kunne se, at kurven for medicineringsfejl i det kommunale er stadig stigende. Som medarbejder må man selvfølgelig gerne komme med sådan et forslag til et fokusområde til ledelsen. Det viser interesse for arbejdspladsen og initiativ.

Jeg vil til enhver tid påstå, at hvis man har fokus på korrekt medicinhåndtering, vil man som plejepersonale få en lettere hverdag.

Nogle borgere får forværrede tilstande af bivirkninger eller forkert indtag. Man kan ofte minimere faldulykker, uklarheder i hovedet mv. ved at kigge på medicinen. Hvis man bruger lidt ekstra energi på at kigge på medicinhåndteringen, kan man frigive nogle hænder til at hygge om beboerne og give dem den livskvalitet de fortjener.

Som det første nye i 2020, vil jeg tilbyde medicingennemgang.

 

Det bliver lagt på hjemmesiden, så snart det er færdigudviklet. Det forventes klart ultimo februar 2020. Hos jer selv, kan I kigge på hensigtsmæssige arbejdsgange. Gør I processerne lette for jer selv og jeres kolleger? Skriv ned, hvis I oplever at noget virker dumt eller for omstændigt og tag det op med jeres leder. Husk at fremlægge det som forslag til ændringer, så det ikke opfattes som brok. Dette gør hele problematikken langt mere konstruktiv.

/Pernille