I disse Corona tider vil man jo rigtig gerne byde ind med noget super klogt. Det vil jeg imidlertid lade være med. Vi har Sundhedsstyrrelsen som udstikker retningslinier, som vi skal følge. Sundsstyrrelsen er jo selvfølgelig i tæt kontakt med virologer, forskere osv. Og de må nu én gang være de bedste på området. 

Så jeg vil nøjes med at sige TAK!

Tak for dig, tak for jer som bidrager til god sundhed i vores samfund. Tak fordi I hjælper de syge, gamle og svage, så de også får en god og tålelig tilværelse i disse meget mærkelige tider. Vi er alle påvirket på den ene eller anden måde. 

Vi ved alle, at I også er i en stor smitterisiko, da I er så tæt på andre mennesker kva jeres arbejde. Tak fordi I løber den risiko.

Så med dette indlæg ville jeg bare takke alle jer, som arbejder de steder, hvor I altid gør en stor forskel, men specielt lige nu, gør en rigtig stor forskel.

TAK!!

/Pernille