Handelsbetingelser for varer og ydelser

Generelle oplysninger

Medicinservice.dk

SE 40586741

kontakt@medicinservice.dk

tlf.: 5195 3565

Betalingsbetingelser

Er der ydelser der ikke er at finde på vores hjemmeside www.medicinservice.dk, kan laves der særlige tilbud efter ønske.

Tilbud er gældende i 14 dage fra tilbudsdato og der laves en kontrakt på dette.

Betaling

Du kan betale med EAN-nummer eller Mobile Pay.

Fortrydelsesret

Som forbruger har du 14 dages fortrydelsesret. Bemærk, at der ikke er fortrydelsesret på kurser.

Onlinekurser

Kursisterne får en personlig adgang til de bestilte kurser, hvilken ikke må overdrages til andre. Overholdes dette ikke bliver adgangen til kurset lukket øjeblikkeligt. I et tilfælde af brud på dette, vil det blive vurderet, hvor vidt der vil komme en ekstra opkrævning for den delte undervisning.

Bortvisning af kursist på fysiske kurser

Såfremt en kursist bortvises fra et kursus, grundet dennes opførsel, handlinger eller udtalelser, gælder følgende;

Underviseren har til enhver tid ret til at bortvise en kursist, hvis dennes opførsel, handlinger eller udtalelser skader:
a) Formålet med kurset.
b) Generer, eller på anden måde forulemper medkursister
c) Virker truende overfor Medicinservice.dk´s personale.
d) Ved kursusstart møder påvirket af alkohol eller euforiserende stoffer.
e) Møder op med tømremænd eller lign. der kan sidestilles med påvirkning.
Såfremt en kursist er uenig i bortvisningens rigtighed, kan der efterfølgende fremsendes en skriftlig klage til Medicinservice.dk. Klagen behandles af underviserens foresatte. Såfremt kursisten får medhold i klagen, tilbydes et nyt kursus uden gebyr. En kursist der er bortvist fra et kursus, kan ikke kræve kursusgebyret refunderet.

Reklamationsret på kurser

Købelovens mangelsregler kan finde anvendelse på varekøb, men ikke ydelser.

Hvis du ikke er tilfreds med tjenesteydelsen kan du kontakte os på kontakt@medicinservice.dk.

Som udgangspunkt har du ikke 2 års reklamationsret, da det er en tjenesteydelse. Derfor bedes du med det samme kontakte os, hvis du oplever problemer.

Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, tlf.nr. og e-mailadresse.

I forbindelse med deltagelse i vores kurser vil du blive bedt om at opgive dit CPR-nummer til brug for kursusbevis som udstedes af vores underviser, cpr- nummer bliver umiddelbart efter endt kursus slettet fra Medicinservice.dk´s database.

Den dataansvarlige på www.medicinservice.dk er indehaver, Pernille Als.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger vi behandler om dig.

Hvis du mener, at oplysningerne er unøjagtige, har du ret til at få dem rettet. I nogle tilfælde har vi pligt til at slette dine persondata, hvis du beder om det. Det kan f.eks. være hvis dine data ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi skulle bruge dem til. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine persondata bliver behandlet i strid med lovgivningen. Du kan skrive til os på: kontakt@medicinservice.dk.

Klageadgang

Hvis du vil klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Pernille Als på kontakt@medicinservice.dk eller tlf. 5195 3565. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Center for Klageløsning

Nævnenes Hus

Toldboden 2

8800 Viborg

www.forbrug.dk

Er du forbruger med bopæl i et andet EU-land end Danmark, kan du klage til EU-Kommissionens online klageportal her –http://ec.europa.eu/odr

Et samtykke er efter Forbrugerombudsmandens opfattelse ikke udtrykkeligt, hvis det alene fremgår af de almindelige betingelser, som kunden accepterer. Det må med andre ord kræves, at kunden aktivt tilkendegiver, at han eller hun accepterer netop dette vilkår.