Alle kurser er lavet som online-kurser. Grunden til dette er, at det gør tilgangen meget lettere. Når man først er tilmeldt et kursus, har man adgang til dette i 1 måned i døgnets 24 timer.
Kurserne er lavet i moduler. Dette betyder, at nogle vil vare 1 time andre måske 3 timer. Dette er lavet ud fra, at ikke alle har de samme behov. Så kan man sammensætte et forløb ud fra egne ønsker til udvikling og opdatering.
Under alle undervisningsmoduler er der spørgsmål til den gennemgået undervisning og svar på disse. I nogle moduler vil der være dokumenter til download, som kan bruges i den daglige drift på arbejdspladsen.
Kursisterne får en personlig adgang til de bestilte kurser, hvilken ikke må overdrages til andre. Overholdes dette ikke bliver adgangen til kurset lukket øjeblikkeligt. I et tilfælde af brud på dette, vil det blive vurderet, hvor vidt der vil komme en ekstra opkrævning for den delte undervisning.

I Onlineundervisningen har jeg brugt meget energi på at give lige så meget friskhed, som når jeg underviser i klassesammenhænge. Alle kurser er gennemarbejdede for at holde kvaliteten på et højt niveau.

Min mangeårige undervisningserfaring gør, at jeg kan undervise på mange niveauer. Jeg vil guide kursisterne igennem på en pædagogisk måde, så alle har en forståelse for det pågældende emne efter endt kursus.

Alle kurser er delt op i kurser til sygeplejersker, social-og sundhedsassistenter samt pædagoger med ansvar for medicin. Kurserne er specielt målrettet til disse faggrupper med forskellige niveauer, kompetencer og ansvar.

Der vil løbende komme nye kurser ind. Hvis der opstår et behov for et kursus, der ikke findes på siden, så kontakt os og lad os finde en løsning.

Sygeplejersker

Social-og sundhedsassistenter

Social-og sundhedshjælpere

Pædagoger med ansvar for medicin