Tilskudsgrænser.
Tilskudsgrænserne gælder for alle personer på nær dem der har terminaltilskud.

0 – 980 kr. 0% (60% under 18 år)
980 – 1.625 kr. 50% (60% under 18 år)
1.625 – 3.520 kr. 75% (75% under 18 år)
Over 3.520 kr. 85% (85% under 18 år)

Kronikertilskud 
Kronikertilskud er et ekstra tilskud man får, hvis man har et stort medicinforbrug grundet kronisk sygdom eller hvis man skal have rigtig meget medicin i en kort periode f.eks. ved barnløshed. For at kunne søge kronikertilskud skal man bruge for mere end 17.738 kr. medicin pr. tilskudsår. Dette er hvad der står på CTR-saldoen. Så meget er egenbetalingen ikke. Egenbetalingen ved dette forbrug er 3.830 kr (for voksne over 18 år pr. 1. januar 2015).
Køber man medicin for mere end dette beløb på et år, vil man få resten gratis, hvis der er søgt en kronikerbevilling. Denne skal søges af egen læge. Når man har fået bevillingen, kører det helt automatisk.
Man kan nu vælge 2 muligheder, at man bare betaler på apoteket til det bliver gratis og så kører man på ”frihjul” resten af tilskudsåret eller hele året have en henstandsordning på apoteket, hvor man betaler et fast beløb hver måned (et acontobeløb), så det hele er jævnt fordelt. For at kunne benytte sidstnævnte, skal man handle på det samme apotek hver gang.

Klausuleret tilskud
Et klausuleret tilskud betyder et tilskud man kan få til medicin der er i håndkøb, hvor lægen vælger at skrive det på recept. Lægen skal dog anføre dette på recepten. Eksempler kan være Panodil/Pinex/Pamol til folk med kroniske smerter. Fordelen ved recepten er også, at der skal udskrives 300 stk. mod de få stykker man kan få i håndkøb af gangen. Af andre præparater med klausuleret tilskud kan nævnes medicin mod allergi, Zovir mv.

Enkelttilskudsbevilling 
En enkelttilskudsbevilling kan man søge, hvis man får et præparat uden tilskud. Dog er der nogle kriterier der skal være opfyldt, f.eks. at alle andre præparater med tilskud skal være afprøvet først.
Ved denne type bevilling, virker den med tilbagevirkende kraft, hvilket vil sige, at hvis man har fået medicin i en periode og først får bevillingen senere, kan man gå på apoteket og få penge retur. Det er lægen, der skal søge bevillingen i sundhedsstyrelsen.

Forhøjet tilskud
Som udgangspunkt, får man kun fuldt tilskud til det billigste præparat. Det forhøjede tilskud kan lægen søge, hvis man af en eller anden grund kun kan bruge de dyre præparater i en lægemiddelgruppe. Ved forhøjet tilskud, kan man så få fuldt tilskud til de dyre præparater.

Terminaltilskud
Når en person er terminal, hvilket vil sige døende, kan lægen søge et terminaltilskud, hvilket gør at personen får 100% af sin medicin dækket. Dette gælder al medicin på recept uanset om det er tilskudsberettiget eller ej.

Kommunen
Ved meget lav indkomst, kan man søge kommunen om tilskud til vigtig medicin. Der skal man selv gå på kommunen og snakke med sin sagsbehandler.